Za Kamnik

Nadaljujmo skupaj!

Pogledi na kamniško gospodarstvo in podjetništvo.


Ko sem v teh dneh razmišljal, kaj odgovoriti na zaprosilo Podjetniškega kluba Kamnik, mi je pomagal dež, ki v teh dneh kar dobro moči: » Naj tako še naprej dobro zaliva naše uspešne podjetnike in gospodarstvenike, ki s svojimi sposobnostmi, znanjem in tudi korajžo trasirajo trden gospodarski razvoj občine Kamnik.«
Mnogi ne vedo, ali so pozabili, da smo ob osamosvojitvi Slovenije izgubili prek 10.000 delovnih mest, saj je bil Kamnik med gospodarsko najrazvitejšimi predeli v nekdanji državi. A to so bile velike tovarne, s tudi več kot tisoč zaposlenimi. Danes jih ni več, a so predvsem v teh območjih zrasli novi, podjetniški obrati, ki lahko sledijo izzivom širom Evrope in širše. Zavedam se, da v nekaterih sredinah še niso popolnoma urejena medsebojna lastniška razmerja, z dobro voljo vseh vpletenih je morda sodelovanje Občine kar dobrodošlo.
To imam v mislih tudi, ko razmišljam o enem najzahtevnejših prostorskih projektov na območju KIKa. Občinski prostorski načrt, ki je bil sprejet 2015, je določil osnovna izhodišča uporabe prostora, toda detajli v izvedbi oz. priprava in sprejetje OPPN bo naloga, ki jo bo treba peljati strpno, s sodelovanjem vseh lastnikov, Občine in konec koncev tudi politike, to je svetnic in svetnikov občinskega sveta. In tu je treba razumeti tudi številne iniciative, prisluhniti Kamničanom, ki imajo morda svoje poglede na nadaljnji razvoj tega območja. Vemo, da ne gre za enkratno potezo, gre za vsebine in razvoj severnega dela mesta za prihodnja desetletja.
V minulih dneh sem se pogovarjal s številnimi podjetniki, ki poudarjajo, da podjetništvo ni samo območje KIKa. Tega se dobro zavedam, zato bo treba prisluhniti tudi drugim, ki želijo svoje dejavnosti razvijati v drugih okoljih. Gre za zagotavljanje pogojev pri oblikovanju novih con, kjer je naloga Občine predvsem pri izgradnji cest, kanalizacije, vode in druge infrastrukture. Vesel sem, da je nekaj spodbudnih začetkov že vključenih v ta območja, ki jih je treba spodbujati.
V enem od časopisov sem zapisal, da je morda ena od oblik sodelovanja združitev skupnih moči pri oblikovanju štipendijskega sklada. Na ta način bi zagotovo pomagali pri izobraževanju novih in vključevanju novih podjetnikov.
Ob tem razmišljam tudi o vključenosti in vsebinah, ki jih »pokriva » Območna obrtno -podjetniška zbornica Kamnik. Priznam, da premalo poznam, za kakšno sodelovanje gre in kje iščete skupne točke. Zagotovo bom o tem več izvedel na srečanju, ki bo v prihodnjih dneh.
Turizem zagotovo ostaja gospodarska prioriteta naše Občine. Dandanes nam pri tem pomaga globalizacije te panoge, kar pa nas ne sme uspavati. Razvijati in dodajati je treba nove vsebine, kjer je pomembna tudi naloga Občine in župana. V vseh šestnajstih letih mojega županovanja sem se tega neprestano zavedal in poudarjal, da moramo neizkoriščene možnosti odkrivati v vseh predelih občine. Veliko je bilo treba v proračunu odšteti za nakup prostorov, kjer danes domuje Zavod za turizem, šport in kulturo. Še danes sem ponosen, da ta lokacija pomeni okno v svet kamniškega turizma. Poslušamo, da je danes ta prostor premajhen za vse aktivnosti. Toda ne samo zaradi tega dejstva, tudi sicer sodim, da je področje kulture potrebno izdvojiti iz tega zavoda. Trdim, da imata turizem in šport kar precej skupnih vsebinskih točk, medtem ko se kultura s tema dejavnostma dopolnjuje le v nekaterih vsebinah.
Zadovoljen sem, da je ponovno odprl vrata hotel Malograjski dvor, ki smo ga sredi mesta povsem obnovljenega predali namenu v mojem zadnjem mandatu 2009. Vem, da kljub temu prenočišč v prihodnje ne bo dovolj, zato bi morala Občina v okviru možnosti pomagati občanom pri obnovi objektov in prostorov za zasebna prenočišča.
Prav javno-zasebno partnerstvo bi moralo dobiti večjo veljavo. Tu imam v mislih tudi malograjski hrib, ki je spet naš. Pred desetimi leti smo iz tunela pod njim izvrtali vertikalni jašek za dvigalo in infrastrukturo. Obnovljen stolp bi lahko postal nova atraktivna turistična točka. Tako kot razgledna ploščad na Starem gradu, ki jo gradijo. Če bom po osmih letih ponovno izvoljen za župana, bom tako kot v prejšnjih mandatih skrbno prisluhnil vsem, ki s svojim delom in napori prispevate k boljšim pogojem za naše zdravstvo, šolstvo, kulturo in konec koncev izboljševanju življenjskih pogojev vseh občanov. Še posebej za socialno ogrožene občane in tiste, ki se težje vključujejo v družbo.
Ob tem pa ne gre zanemariti tudi skrbi za izboljšanje pogojev življenja na vasi in spodbujanje razvoja kmetijstva.
Naloga Občine je torej ustvarjanje pogojev za zagotavljanje novih delovnih mest. Prav na tem področju pa vidim obilo možnosti v sodelovanju z ministrstvi in s krepitvijo ekipe, ki bo znala pridobiti danes preskromno izkoriščena evropska sredstva.
Izkušenj mi ne manjka, kar dokazujejo številni projekti, ki sem jih uresničil s sodelavci v štirih mandatih kot župan.

Zato: NADALJUJMO SKUPAJ«


Tone Smolnikar

 Anton Tone Smolnikar LTS

 

 

 

 

 

LTS - Lista Toneta Smolnikarja

Vegova 4

1241 Kamnik

Telefon: 041 633 933

E-mail: info@lts.si