Za Kamnik

Nadaljujmo skupaj!

Prepričan sem, da v vseh volilnih štabih, tako za župane kot tudi za svetnice in svetnike po vsej Sloveniji, ne manjka dela in obveznosti. V Listi Toneta Smolnikarja želimo v okviru dovoljenj in finančnih zmožnosti kar najbolj celovito predstaviti kandidate, našim občanom odkrito, brez velikih obljub sporočiti, kje vidimo nadaljnje možnosti razvoja Kamnika.

Za mene Kamnik ni samo mesto, že v vsem obdobju županovanja sem zagovarjal, da moramo zagotavljati možnosti za čimbolj enakomeren razvoj celotne občine. V večini primerov nam je to uspevalo, še bolj celovito pa je to lažje uresničiti z vsemi svetniki, ki dobro poznajo probleme svojega bližnjega okolja. Zelo pomembno je tudi sodelovanje z vodstvi krajevnih skupnosti in vseh krajanov. Upam, da bodo tudi tam izvoljeni predstavniki, ki s svojim znanjem in sposobnostmi v sodelovanju z Občino lahko veliko storijo za hitrejši razvoj svojih okolij.

Vsi, ki so vlagali kandidature, vedo povedati, da ni enostavno zapolniti vseh 29 kandidatov za svetnice in svetnike.

Lista Toneta Smolnikarja jih je izbrala!

Tone Smolnikar LTS

 

Volilna enota 1

1 Mitja Grzinčič, 30.06.1957, Motnik, Bela 16, 1221 Motnik 

Mitja Grzinčič

 

 

 

 2 Mima Mickov, 10.03.1978, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 53c, 1219 Laze v Tuhinju

Mima Mickov

 

 

 

3 Marko Drolc, 30.08.1966, Motnik, Špitalič 10, 1221 Motnik

Marko Drolc

 

 

 

4 Petra Žebaljec, 09.10.1988, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 279, 1241 Kamnik

Petra Žebaljec

 

 

 

Anton Klemen, 25.12.1955, Kamnik, Soteska 109, 1241 Kamnik

Anton Klemen

 

 

 

Veronika Petelin, 18.06.1986, Laze v Tuhinju, Liplje 10, 1219 Laze v Tuhinju

Veronika Petelin

 

 

Volilna enota 2

1 Maja Žagar, 22.02.1963, Stahovica, Kamniška Bistrica 3, 1242 Stahovica

Maja Žagar

 

 

 

2 Gašper Žavbi, 19.11.1989, Mekinje, Molkova pot 13, 1241 Kamnik

Gašper Žavbi

 

 


3 Anja Šink, 12.04.1999, Stahovica, Stahovica 25, 1242 Stahovica

Anja Šink

 

 

 

4 Igor Šink, 09.07.1970, Stahovica, Stahovica 25, 1242 Stahovica

Igor Šink

 

 

 

5 Aleksandra Klobučar, 20.09.1981, Stahovica, Godič 80a, 1242 Stahovica

Saša Klobučar

 

 

 
6 Mirko Petek, 01.06.1973, Kamnik, Tunjiška Mlaka 9f, 1241 Kamnik

Mirko Petek

 

 

 

 Volilna enota 3

1 Mateja Škufca, 27.06.1966, Šmarca, Kamniška cesta 75, 1241 Kamnik

Mateja Škufca

 

 


2 Darko Škofic, 12.03.1958, Šmarca, Kamniška cesta 77, 1241 Kamnik

Darko Škofic

 

 


3 Urša Oštir Škofic, 28.06.1995, Šmarca, Bistriška cesta 13, 1241 Kamnik

Urška Oštir Škofic

 

 

 

4 Feriz Korać, 15.04.1963, Kamnik, Ulica Matije Blejca 14, 1241 Kamnik

Feriz Korać

 

 

 

5 Vlasta Bider, 20.12.1952, Kamnik, Ljubljanska cesta 24a, 1241 Kamnik

Vlasta Bider

 

 


6 Drago Kolar, 20.02.1965, Kamnik, Groharjeva ulica 4, 1241 Kamnik

Drago Kolar

 

 

 

7 Duško Pajić, 18.04.1980, Kamnik, Klavčičeva ulica 10, 1241 Kamnik

Duško Pajić

 

 

 

 Volilna enota 4

1 Anton Tone Smolnikar, 22.9.1949, Kamnik, Vegova ulica 4, 1241 Kamnik

Anton Tone Smolnikar

 

 


2
Nataša Sitar, 20.12.1966, Kamnik, Prisojna pot 34, 1241 Kamnik

Nataša Sitar

 

 


3 Mihael Resnik, 28.9.1951, Kamnik, Maistrova ulica 32, 1241 Kamnik

Mihael Resnik

 

 


4 Jožica Šek, 19.3.1957, Kamnik, Zikova ulica 8, 1241 Kamnik

Jožica Šek

 

 

 

5 Miran Jereb, 19.9.1953, Kamnik, Medvedova ulica 11, 1241 Kamnik

Miran Jereb

 

 

 

6 Marija Rasiewicz, 16.9.1949, Kamnik, Zikova ulica 1, 1241 Kamnik

Marija Rasiewicz

 

 

 

7 Matjaž Pogačar, 21.1.1959, Kamnik, Ulica Ljudevita Stiasnyja 12, 1241 Kamnik

Matjaž Pogačar

 

 


8
Ana Lisjak, 24.3.1955, Kamnik, Parmova ulica 5a, 1241 Kamnik

Ana Lisjak

 

 


9
Smajo Bekrić, 14.8.1963, Kamnik, Perovo 18, 1241 Kamnik

 Smajo Bekrić

 10
Rašit Dacić, 19.1.1959, Kamnik, Župančičeva ulica 3, 1241 Kamnik

Rašit Dacić

 

 

 

Opomba: Objavljeni seznam kandidatk in kandidatov ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.

Vir: Državna volilna komisija

 

LTS - Lista Toneta Smolnikarja

Vegova 4

1241 Kamnik

Telefon: 041 633 933

E-mail: info@lts.si